Sloup fantazie

Domovy Vaše jsem chráníval a spoustu fantazie tam zažíval.

Výška: 1,48m

Tento velmi starý trám, který promlouvá i svým příběhem, pochází z výřezu střešních trámů při rekonstrukci střechy

renesančního zámku z roku 1603.